Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Genel Özellikleri: Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi ve empati yapamama temel özellikleridir. Benlik saygıları kolay zedelenebilir. Yaygınlığı %2-6 olarak bilinmektedir. Bu tanıyı alanların %50-75’i erkektir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu için DSM-IV Tanı Kriterleri

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, üstünlük duygusu (düşlemlerde ya da davranışlarda), beğenilme gereksinmesi ve empati yapamamanın olduğu sürekli bir örüntüdür:

  1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. (örn. başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi isterler)
  2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar.
  3. “Özel” ve eşi bulunmaz birisi olduğuna ve ancak başka özel veya toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık edebileceğine inanır.
  4. Çok beğenilmek ister.
  5. Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine uyum gösterme.
  6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: Kenid amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanır.
  7. Empati yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir.
  8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanır.
  9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergiler.