Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Genel Özellikleri: Hemen her alanda aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı vardır. Görece olarak kadınlarda daha sık gözlenir. Yaygınlığı %2-3 olarak bilinmektedir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu için DSM-IV Tanı Kriterleri

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı gösteren sürekli bir örüntü:

  1. İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
  2. Başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir şekilde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çıkarıcı davranışlarla belirlidir.
  3. Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler.
  4. İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fiziksel görümünü kullanır.
  5. Aşırı düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.
  6. Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartma ile gösterir.
  7. Telkine yatkındır.
  8. İlişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.