Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Genel Özellikleri: Kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntü vardır. Yaygınlığı %2 civarındadır.

Borderline Kişilik Bozukluğu için DSM-IV Tanı Kriterleri

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür.

  1. Gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.
  2. Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması.
  3. Kimlik karmaşası: belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı veya kendilik duyumu.
  4. Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik. (örn. para harcama, cinsellik, madde kötüye kullanımı, tıkanırcasına yemek yeme)
  5. Yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışları.
  6. Duygudurumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı değişkenlik.
  7. Kendini sürekli olarak boşlukta hissetme.
  8. Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol edememe. (örn. sık sık hiddetlenme, geçmek bilmeyen öfke, sık sık kavgalara karışma)
  9. Stresle ilişkili geçici paranoid düşünce veya ağır dissosiyatif semptomlar.