Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Genel Özellikleri: Başlıca özelliği yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile belirli, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin yanısıra bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışların olduğu yaygın bir örüntünün olmasıdır. Toplumda yaygınlığı %3 dolayındadır. Strese tepki olarak çok kısa süren psikotik epizodlar yaşayabilirler (saatler süren).

Küçük bir bölümünde şizofreni veya kısa psikotik bozukluk gelişebilir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu için DSM-IV Tanı Kriterleri

 1. Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel veya algısal çarpıklıkların ve alışılmışın dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde birden bire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile kendini gösteren, toplumsal ve kişilerarası yetersizliklerin olduğu sürekli bir örüntüdür:
  1. Referans fikirler.
  2. Davranışları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da büyüsel düşünceler. (örn.batıl inanç, “gaipten haber verme”ye inanma, telapati ya da “altıncı his”, çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşlemler ya da bunların üzerine düşünüp durmalar)
  3. Olağandışı algısal yaşantılar, bedensel yanılsamalar.
  4. Acayip düşünüş biçimi ve konuşma. (belirsiz, mecazi, çevresel, aşırı ayrıntılı ya da basmakalıp)
  5. Kuşkuculuk ya da paranoid düşünce.
  6. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım.
  7. Acayip, alışılagelmişin dışında ya da çok kendine özel davranış veya görünüm.
  8. Birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaş ve sırdaşların olmaması.
  9. Yakından tanımakla azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi taşır.
 2. Şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygudurum bozukluğunun veya başka bir psikotik bozukluk ya da yaygın gelişimsel bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.