Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Genel Özellikleri: Başlıca özelliği sürekli toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlı kalma örüntüsüdür. Kesin yaygınlığı bilinmiyor.

Erkeklerde daha fazladır. Kronik şizofreni akrabalarında daha yaygındır. Strese tepki olarak çok kısa süren psikotik epizodlar yaşayabilirler (saatler süren). Şizofreni veya sanrısal bozukluğun öncesinde görülebilir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu için DSM-IV Tanı Kriterleri

 1. Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, sürekli toplumsal ilişkilerden kopma ve duyguların anlatımında kısıtlı kalma örüntüsü:
  1. Ailenin bir parçası olamadığı gibi, ne yakın ilişkilere girmeyi ister ne de yakın ilişkilere girmekten zevk alır.
  2. Hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı tercih eder.
  3. Başka biriyle cinsel deneyim yaşamaya karşı oldukça ilgisi varsa bile çok azdır.
  4. Alsa bile çok az etkinlikten zevk alır.
  5. Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşı ve sırdaşı yoktur.
  6. Başkalarının övgü ve eleştirilerine karşı ilgisiz görünür.
  7. Duygusal soğukluk, kopukluk veya tekdüze bir duygulanım gösterir.
 2. Şizofreninin, psikotik özellikler gösteren bir duygudurum bozukluğunun veya başka bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.