Eğitimi

1990 - 1994

Psikoloji Lisansı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Bitirme Tezi: İş kazalarının önceden tahmininde çeşitli psikolojik testlerden yararlanma

1990 - 1994

2002 - 2005

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

Bitirme Tezi: İnsülin kullanan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda stres faktörünün kan şeker regülasyonu üzerine etkisi

Çalıştığı Kurumlar

1997-2002

Psikolog

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon BD

1997-2002

2006- 2008

Öğretim Elemanı

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü "Toplumsal Ruh Sağlığı " dersi

2002-2012

Klinik Psikolog

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde aynı anda 5 alanda hizmet vermiştir:

 1. Psikiyatri A.B.D.
  • Psikyatri Polikliniği ve Kliniği
  • Nöropsikoloji Laboratuvarı
 2. Göğüs Hast. ve Tüberküloz A.B.D. (Sigara Bırakma Polikliniği)
 3. Deri ve Zührevi Hastalıkları A.B.D.
 4. Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
 5. Kulak Burun Boğaz A.B.D. (Koklear İmplant Hastaları)

2002-2012

2011 - Halen

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi Eğitimcisi

Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi

2012 - Halen

Uzman Psikolog -Psikoterapist

Dörtmevsim Psikolojik Danışmanlık Merkezi

2012 - Halen

2017 - Halen

Uzman Psikolog -Psikoterapist

Dörtmevsim Sanatla Terapi Atölyesi

Klinik Psikoloji Alanında

14 yaş ve üzeri ergenlerle

 •   Sınav kaygısı,
 •   Ders başarısızlığı,
 •   Arkadaş ve karşı cinsle ilişki sorunları,
 •   Aile içi çatışmalar,
 •   Davranış problemleri,
 •   Ergenliğe uyum sorunları,
 •   Özgüven sorunları,
 •   Ruhsal sıkıntılar,
 •   Cinsel kimlik sorunları.

Yetişkinlerle

 •   İş yeri stresi ve tükenmişlik,
 •   Eşle ilişki problemleri,
 •   Cinsel kimlik sorunları,
 •   Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan ağrı ve bedensel şikayetler,
 •   Ruhsal sıkıntılar,
 •   Sorunlu anne baba ve çocuk ilişkileri,
 •   Öfke kontrolü,

Sağlık Psikojisi Alanında

Ergenlere, Yetişkinlere Ve Ailelere

 •   Krize Müdahale (Beklenmedik bir anda karşılaşılan ciddi bir hastalık tanısı alma, boşanma, tecavüz, doğal afet gibi yaşam olayları sonucu oluşan travmatik durumlar sonrası uygulanan bir yöntem)
 •   Başta kanser tanılı hasta ve hasta yakınları olmak üzere çok çeşitli bedensel hastalığı bulunan kişilerin ruhsal sorunları, hastalığın kabul ve uyum süreçleri,
 •   Organ ve yeti kayıpları sonrası yaşama uyum ve kabul sorunları,
 •   Tedaviye uyumsuzluk,
 •   Yas,
 •   Kısırlığa bağlı ruhsal sıkıntılar ve ruhsal durum sonucu oluşan kısırlık,
 •   Gebeliğe ve doğum sonrası anneliğe uyum süreçleri,
 •   Stresle başa çıkma,
 •   Buruksizim (Diş gıcırdatma)
 •   Obezite ve yeme sorunları,
 •   Sigara bağımlılığı,
 •   Deri hastalıkları alanlarında çalışmalarını yürütmekte.

Terapi Eğitimleri

2000

Bilişsel Davranışçı Terapi I., II. Modül ve Süpervizyonu

2000

2007

Çeşitli psikopatolojilere yönelik bilişsel davranışçı terapiler modülü

2004 - 2009

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık

(Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar)
Bitirme Tezi: Meme kanseri tanısı almış hastalarla dışavurumcu sanat terapisi

2004 - 2009

2011 - Halen

Sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimci eğitimi
(Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar)

2003 - 2014

Psikoanalitik yönelimli psikoterapi eğitimi
(Eğitimci:Doç. Dr. Celal Odağ)

2003 - 2014

2016 - Halen

Psikonanaliz Süreci

Poster Sunumları

1999

APA 1999 Annual Meeting, Washington

Ayşın Noyan, Hayriye Elbi, Zeki Yüncü, Demet Gülpek, Birgül Aydın, Abdülkadir Ünsal, Ercan Ok. “Are Living Related Donors Psychologically Healthy”

1999

1999

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Zehra Çalışkan, Nuray Ertürk, Birgül Aydın. “Meme Kanserli Hastalarla Kısa Süreli Grup Tedavisi”

2004

40. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Selçuk Kırlı, Ayda Tekok-Kılıç, Aslı Sarandöl, Birgül Aydın. “Obsesif - Kompülsif Bozuklukta Kısa Süreli Bellek ve Yönetici İşlevler” (Üçüncülük Ödülü)

2004

2007, Ekim

41. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi

Belgin Yavaşcaoğlu, Birgül Aydın, Ebru Gökçen Karataş, Fatma Nur Kaya, Berin Özcan, Selçuk Kırlı. “Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi”

2008

44. Ulusal Nöroloji Kongresi

Birgül Aydın, Özlem Taşkapılıoğlu, Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Güven Özkaya, Aslı Sarandöl, Necdet Karlı, Ömer Faruk Turan, Selçuk Kırlı. Miyastenia gravis hastalığı olan bireylerde anksiyete, duygudurum, uyum bozuklukları ve ilgili etmenler- ön çalışma

2008

2008

44. Ulusal Nöroloji Kongresi

Birgül Aydın, Özlem Taşkapılıoğlu, Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Güven Özkaya, Aslı Sarandöl, Necdet Karlı, Ömer Faruk Turan, Selçuk Kırlı. Multiple skleroz hastalığı olan bireylerde anksiyete, duygudurum, uyum bozuklukları ve ilgili etmenler- ön çalışma

2011

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Birgül Aydın, Aslı Sarandöl, Sibel Kahraman Çetintaş, Selçuk Kırlı. Meme kanseri tanılı hastalarda dışavurumcu sanat terapisi

2011

2011

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Aslı Sarandöl, Birgül Aydın, Emel Bülbül Baskan, Arife Öz, Hayriye Saraçoğlu. Psöriazis tanılı hastalarda sanat terapisi

Sözlü Sunumları

2006

ESTRO 25, Leipzig

Ahmet Arslan, Birgül Aydın, Güven Özkaya, Lütfi Özkan. “Burnout Syndrome And Job Satisfaction Level In The Medical Technicians And Technologists”

2006

2009

Europen Respiratory Society Annual Congress, Viyana

Coşkun Funda, Karadağ Mehmet, Gökalp Gökhan, Hakyemez Bahattin, Aydın Birgül, Cangür Şengül, Ursavaş Ahmet, Erdoğan Beril, Erdoğan Cüneyt, Kırlı Selçuk, Ege Ercüment. "Evaluation of cerebral metabolism after CPAP treatment in OSAS patients"

2010

1. Ulusal Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Sempozyumu, Bursa

Birgül Aydın. Sağlığın kaybı, ruhsal fırtınaları ve sanatla tedavi

2010

2012

2. Ulusal Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Sempozyumu, Bursa

Birgül Aydın. Sembolizasyon gelişiminde erken dönem anne çocuk etkileşimi

2013

İOPPD 2. Bursa Psikoterapi Günleri

Birgül Aydın. Vaka Sunumu

2013

2014

İOPPD 3. Bursa Psikoterapi Günleri

Birgül Aydın. Sağlığın kaybında öfke ve hüzün

2015

İPD 7. Bursa Psikanaliz Günleri

Birgül Aydın.  "Babam Romulus" filminin psikanalitik açıdan yorumlanması ve değerlendirilmesi

2015

2016

1. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi

Birgül Aydın. Yas ve sanat ürünlerindeki yansımaları

2017

İOPPD 6. Bursa Psikoterapi Günleri

Birgül Aydın. Yalnızlık hapishanesinde bir mahkum

2017

2018

İOPPD 7. Bursa Psikoterapi Günleri

Birgül Aydın. Bir kadının isyanı; Katilim kim?

2018

2. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi

Birgül Aydın. Şizoid yapılanma ve sanatla terapi

2018

Dergide Yayınlanan Makaleleri

2007

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33 (2): 75-79

Belgin Yavaşcaoğlu, Birgül Aydın, Ebru Gökçen Karataş, Fatma Nur Kaya, Berin Özcan, Selçuk Kırlı. Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi

2007

2011

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37 (1):27 - 32

Funda Coşkun, Mehmet Karadağ, Gökhan Gökalp, Bahattin Hakyemez, Birgül Aydın, Şengül Cangür, Ahmet Ursavaş, Beril Erdoğan, Cüneyt Erdoğan, Selçuk Kırlı, Ercüment Ege. Uyku Apneli Hastalarda CPAP Tedavisi Sonrasında Serebral Metabolizmanın Değerlendirilmesi

2011

Psikiyatride güncel yaklaşımlar, 4(1):69-83

Birgül Aydın. Tıbbi sanat terapisi

2011

2016

Journal of Neurological Sciences, 33: 482-493

Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Birgül Aydın, Özlem Taşkapılıoğlu, Hamdi Necdet Karlı, Hayriye Dilek Yalvaç, Güven Özkaya. Psychopathology, Psychosocial Factors and Quality of Life in Patients with Myasthenia Gravis.

2018

Ankara Med J, (1):84‐93

Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Birgül Aydın, Selçuk Kırlı. The Neurobehavioral Cognitive Status Examination Test Results in Patients with Depression.

2018

2019

The European Research Journal, 5(1):20-28

Vahap Ozan Kotan, Zeynep Kotan, Birgül Aydın, ÖzlemTaşkapılıoğlu, Berna Alkan, Güven Özkaya, Aslı Sarandöl, Ömer Faruk Turan, Selçuk Kırlı, "The relationship between psychopathology, psychosocial adjustment, social support and quality of life in multiple sclerosis"

El Kitapçıkları

2001

Ege Üniversitesi Yayınları

Birgül Aydın. Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme kitapçıkları
ISBN 975 – 483 – 493 – 8

2001

Kitapçık 1

Böbreklerimizi tanıyalım, Böbrek yetmezliği ve tedavi seçenekleri nelerdir?

Kitapçık 2

Hemodiyaliz nedir?

Kitapçık 2

Kitapçık 3

Böbreklerin görevleri nelerdir?, Böbrek yetmezliği nedir?, Hemodiyaliz nedir?

Üye Olduğu Dernekler

 •   Türk Psikologlar Derneği
 •   İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği
 •   Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği

Bana Ulaşın

Yardıma mı ihtiyacınız var? Size bir telefon ya da mesaj kadar yakınım.

Hizmetlerim hakkında detaylı bilgi almak, danışmak için bana web sitem üzerinden 7/24 veya mesai saatleri içerisinde telefon aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

0507 599 44 34