2019 Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi

Yeni dönem Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi başlıyor.

PROGRAM YÖNETİCİSİ
Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar
Klinik Psikolog, Psikodramatist, Dr. Öğretim Üyesi
Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü
AKADEMİK KADRO (Alfabetik Sırayla)
Prof. Dr. Aslı Sarandöl
Psikiyatrist, Psikodramatist
Uludağ Üniv. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Uzm. Psk. Birgül Aydın
Klinik Psikolog, Psikoterapist
Dört Mevsim Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Bursa
Uzm. Psk. Burak İsmanur
Klinik Psikolog, Psikodramatist
Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi
Dr. Fatma Akfırat
Psikolojik Danışman, Psikoterapist
 
Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar
Klinik Psikolog, Psikodramatist, Dr. Öğretim Üyesi
Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Uzm. Psk. Dan. Özden Bilgin
Psikolojik Danışman, Aile Terapisti
 
Uzm. Psk. Dan. Zahit Harmanlı
Psikolojik Danışman, Psikoterapist
ZH Sanat Psikoterapi Eğitim
Psk. Dr. Zeynep Maçkalı
Klinik Psikolog, Dr. Öğretim Üyesi
Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi
Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü
EĞİTİME DESTEK VERMİŞ VE VERMEKTE OLAN KONUK SANATÇI VE EĞİTİMCİLER
ANNE KADEZANE Ch. Sanat Terapisti, Sanatçı - Swiss Institute for Art Research
ATİLLA İLKYAZ Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Sanatçı, Eğitmen
AYHAN UŞTUK Ankara Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçı, Bilkent Üniversitesi MSSF Şan Öğretmeni
AYLA ALGAN Devlet sanatçısı, Tiyatro Eğitmeni- Ekol Drama
AYŞE GÜNER Görsel Sanatlar Öğretmeni
BAHAR GÖKLER Prof. Dr., Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Psikodramatist
BURHAN ŞEŞEN Müzisyen
GÖKHAN ŞEŞEN Müzisyen
CANAN KESEBİR Oyuncu, Oyunculuk ve Yaratıcı Drama Eğitmeni, Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi
CEM MUMCU Psikiyatrist, Yazar
CEMAL DİNDAR Psikiyatrist, Yazar
DEFNE ERDUR Çağdaş Dans Sanatçısı ve Eğitmeni (Doktora), Sosyolog (MA), Beden Terapisti (SEP)
DENİZ ŞEKERCİ Ressam
DURUL GENCE Müzisyen, ODTÜ Öğretim Üyesi
EMRAH AKMAN Uzman Psikolojik Danışman
FATİH AKSULAR Karikatürist
FERDİ ARUTAN Heykeltraş
FRANÇOİSE BLUEWIN Psikolog, Sanat Terapisti-Association Vacances des Jeunes
ERAY ÇAVDARLI Dans Eğitmeni
HAKAN AKDOĞAN Yazar
HAKAN PİŞKİN Tiyatro Sanatçısı, Eğitmen- Tiyatro Ti
KEMAL ATEŞ Şair, Akademisyen- Ankara Üniv. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi
KEMAL TUFAN Heykeltraş, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi
MEHMET İLERİ Ressam
METİN KAYGALAK Şair
MUZAFFER DEMİREL Tiyatro Sanatçısı; Eğitmen
NiLAY BECEREN Orff Eğitmeni
NURİYE ERACAR Şair, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ÖZLEM SERTEL BERK Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü
PINAR VURAL Doç. Dr., Psikiyatrist, Psikodramatist Uludağ Üniv. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
REFA EMRALİ Prof.Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Plastik Sanatlar Heykel Bölümü
SEBAHATTİN KILINÇ Tiyatro Sanatçısı, Yönetmen
TURAN ENGİNOĞLU Doç. Dr., Dokuz Eylül Ün. Resim Öğretmenliği A.B.D.
TÜLİN SAĞLAM Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi, Sanatçı
VEDAT SAKMAN Müzisyen
YASEMİN ADALI Dışavurumcu Sanat Terapisti
ZEYNEP ÇATAY Dr., Klinik psikolog, Dans Terapisti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

AMAÇLAR

 • Alanda çalışan profesyoneller için sanatla terapi tekniklerini kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme yetisi kazandırmak
 • Resim, müzik, edebiyat, sinema/tiyatro, heykel/seramik, dans gibi sanat dallarının psikoterapide nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak.

 

İÇERİK

Eğitim süresince teorik bilgilendirme ve uygulamaya dönüşümlü olarak yer verilir. 

 • Grup dinamiği alıştırmaları
 • Uygun sanat öğeleri ve uygun tekniklerle bireysel farkındalık amaçlı çalışmalar
 • Uygulanan teknikler hakkında psikanalitik/psikodinamik kuramları temel alan kuramsal bilgilendirme
 • Katılımcılar oturumların ilk bölümünde yaptıkları uygulamaların süpervizyonunu alırlar.
 • Her modülün son 10 saati ilgili sanat dalında bir ustayla çalışma için ayrılmıştır. 
 • Pasif yöntemler: Birlikte sanat olayları içinde olma, üretme, izleme şimdiki veya daha önceki izlemlerin ve çağrışımların, özellikle anılarda öne çıkan sanatsal uyarımların ve çağrışımların anımsattıkları üzerine çalışma, bireysel ve grupla çalışmada hedeflenebilecek gelişim ve sağaltım unsurlarını arama.
 • Aktif yöntemler: Katılımcı öğrenci grubunun sanat eylemleri yaratması, sahneleme sürecinin etkilerinin araştırılması, kurgusal ve/ya doğaçlama üretimler ve yaşam pratiğindeki yansımaların ilişkilendirilmesi ve çeşitli projelerde kullanım ve organizasyon becerilerinin gelişimi.
 • Ustalarla buluşma: Kültür etkileşimleri açısından işbirliği sağlanabilecek sanat düzeylerini yakalamış sanatçılarla birlikte düşünme, proje geliştirme ve özellikle kitlesel etki gücü yüksek olan gösteri sanatları alanlarında sanatçılarla ruh sağlığı ekibi ortak projeleri üzerine arayışlar ve bağlantılar.

 

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi 540 saat süren aşağıdaki modüllerden oluşur. 

 GENEL MÜDÜLLER

Saat

Giriş Modülü

30

Sanat Modülleri

210

Kuramsal Modüller

180

Sanatla Grup Psikoterapisi*

60

Değerlendirme Oturumları**

30

Tez/Proje Modülü

30

Toplam

540

 

                                              

Sanat Modülleri

    Saat

Müzik

30

Resim

30

Seramik/Heykel

30

Edebiyat/Şiir

30

Tiyatro

30

Dans/Hareket

30

Fotoğraf/Sinema

30

Toplam

210

 

Kuramsal Modüller

saat

Psikodinamik Kuramlar

30

Sanatla Terapide Temel Kavramlar

30

Grup Dinamikleri

30

Psikopatoloji

30

Araştırma Yöntemleri

30

Sanatla Terapide Bireysel Çalışma Yöntemleri

30

Toplam

180

 

* Sanatla Grup Psikoterapisi: Katılımcıların eğitimin birinci yılından itibaren ayda bir, 6 saatlik oturumlar halinde gerçekleştirilecek grup terapilerine katılırlar. Bu oturumlarda katılımcıların sanatla terapi teknikleriyle kendi yaşantılarına ilişkin daha derinlemesine çalışma imkanı bularak farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

** Değerlendirme Oturumları: Katılımcılar Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan bu oturumlarda hem Ekim-Mayıs ayları arasında aldıkları modüllerin değerlendirmesini yapma hem de eğitim sürecinde kazandıklarını sunma fırsatı bulacaklardır. Birinci sene sanatla terapi alanıyla ilişkili ilgi duydukları bir konuya dair literatür taraması ve sunum yaparak tez/proje modülüne ilk hazırlık adımlarını atacaklardır. İkinci ve üçüncü senenin sonunda, süpervizyon eşliğinde sanatla terapi tekniklerini kullanarak sürdürdükleri bir vakanın sunumu gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

ÜCRET VE ÖDEME PLANI

1 modül 30 saattir. Ayda bir, 15’er saatlik oturumlar şeklinde, Cumartesi-Pazar günleri toplanarak iki ayda tamamlanır. 30 saatlik modülün ücreti 2 taksit şeklinde ödenebilir.

KATILIM KOŞULLARI

Daha önceki yıllarda “giriş modülü”nü tamamlayan aşağıda tanımlı meslek grubu elemanları eğitime kabul edilecektir.

Ruh sağlığı alanından:

 1. Psikologlar
 2. Psikolojik danışmanlar
 3. Sosyal hizmet uzmanları
 4. Psikiyatristler
 5. Psikiyatri asistanları
 6. Psikiyatri hemşireleri (Psikiyatri hemşireliği yüksek lisans derecesine sahip veya öğrencisi olan ya da hemşirelik lisansına sahip olup psikiyatri kliniğinde halen çalışmakta olan adaylar eğitime kabul edilir. Başka branşlarda çalışan hemşireler eğitime alınmaz)
 7. Diğer sağlık alanlarından profesyoneller

Eğitim alanından:

 1. Özel eğitim öğretmenleri
 2. Çocuk gelişimi uzmanları
 3. Sınıf öğretmenleri
 4. Okul öncesi eğitim öğretmenleri
 5. Rehber öğretmenler (Psikoloji ve Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü haricinde sosyoloji, felsefe bölümü mezunu olup rehber öğretmenlik yapanlar içerisinde rehberlik sertifikası almış olan ve halen bir kurumda rehberlik servisinde çalışmakta olanlar eğitime katılır.)

Sanat alanından:

 1. Herhangi bir sanat alanından lisans mezunu olanlar
 2. Herhangi bir alanında sanat öğretmenliği mezunu olanlar

NOT:

* Yukarıda belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri eğitime kabul edilir.

** İlgili / benzer ön lisans (2 yıllık bölümler) mezunları ve sanatla sadece hobi düzeyinde ilgili olanlar eğitime kabul edilmez.

*** Diğer sağlık alanından katılımcılar sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimini kullanım amaçları, uygulama alanının olup olmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

BAŞVURU

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır ve kayıt esnasında başvuru sırası göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru formu ve gerekli belgeleri (lisans diploması, yüksek lisans diploması veya yüksek lisans yaptığına dair belge ile çalıştığı kuruma dair belge, sınıf öğretmeni ise özel eğitim öğretmenliği sertifikası, sosyoloji, felsefe bölümü mezunu ise rehberlik sertifikası) mail ya da posta yoluyla doldurup gönderen kişilerle bir ön görüşme yapılacaktır. Kayıt ön görüşme sonrası ilk taksitin ödenmesiyle gerçekleşir.

VERİLECEK BELGE

Belirtilen 540 saatlik süreyi tamamlayan katılımcılara eğitim içeriğini de belirten bitirme belgesi verilecektir.

 

________________________________________

Başvuru ve kayıt için:

 

SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK EĞİTİMİ - İSTANBUL

AURA Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi

Uzm. Psk. Çimen Güldöker

Sıraselviler Cad. No:43 D:2 Taksim, Beyoğlu, İstanbul

Ofis: 0 212 251 68 09

Cep: 0 535 246 78 16

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK EĞİTİMİ - BURSA

Prof. Dr. Aslı Sarandöl

Uludağ Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

0 535 359 19 03

 

SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK EĞİTİMİ - İZMİR

ZH Sanat, Psikoterapi, Eğitim

Uzm.Psk. Dan Zahit Harmanlı

Yalı mh. Ahmet Kemal Baysak Cd. 6500 Sk.

No:42 K:5 D:10 Karşıyaka/İzmir

Ofis:0 232 502 67 56

Cep:0 554 194 15 85

 

SANATLA TERAPİ VE YARATICILIK EĞİTİMİ - ANKARA

Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

Meşrutiyet Cad. 31/11 Atıf Bey Apt.

Çankaya, Ankara, Türkiye

Ankara Türkiye

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 312 418 10 49